Kort nadat in 1616 in de omgeving van het dorp Arita het eerste kaolien in de Japanse bodem werd ontdekt, bouwde Sakaida Kakiemon er zijn eerste porseleinoven. Na de geheimen van het glazuren van anderen te hebben afgekeken, werd Sakaida Kakiemon de eerste Japanner die blauw glazuur op wit porselein aanbracht. Hij wordt beschouwd als de stichter van de porseleinindustrie in Arita. Door de toenemende populariteit van de theeceremonie in de 17e eeuw braken er in Arita gouden tijden aan. Toch duurde het nog tot in de 19e eeuw voordat dit, in Japan kwalitatief zeer gewaardeerde en kostbare, Arita-porselein in Den Haag kon worden aangeschaft – bij “De Grote Koninklijke Bazar” aan de Zeestraat (waar tegenwoordig het Media Museum huist). Deze Bazaar was ver over onze landsgrenzen bekend en lokte de aristocratie uit heel Europa naar Den Haag. Naast de traditionele porseleindesigns, is bij Alexander van de Ven ook de moderne styling ruim vertegenwoordigd.