Dit is de privacyverklaring van Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques
Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques. Om uw privacy te waarborgen, handelt Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques. altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Beveiliging
Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiquesdraagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die personen die hiertoe door Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens
Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques heeft Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques verzameld en verwerkt.

Registratie bij de online webshop:
-    NAW-gegeven;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Betaalgegevens;
-    Welke producten u online hebt gekocht.

Nieuwsbrief:
-    Voor- en achternaam;
-    E-mailadres.

Contactformulier & services:
-    Naam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres.

Overig:
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Cookies
Op de website van Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques.wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klantenservice, info@vdven.com

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Disclaimer

De website www.vdven.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Ven-Wijnja Group h/o Alexander van de Ven. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques

De inhoud van deze website en andere uitingen van Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Alexander van de Ven Specialist Chinese Antiques behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Alexander van de Ven
Specialist Chinese Antiques